Нашите ценности

NEOKEM е единственият производител на прахови покрития в Гърция и най-големият производител на прахови покрития в Югоизточна Европа. От 1972 година, ние продължаваме да се развиваме с вяра към нашите основни ценности: лоялност към клиента, иновации, качество и надеждност, устойчивост и корпоративна социална отговорност.

Като се придържаме последователно към нашите ценности, ние създаваме дълготрайни отношения на доверие с нашите местни и международни клиенти.

Лоялност към клиента

Предоставяме продукти и услуги, които отговарят напълно или надхвърлят очакванията на нашите клиенти.

Вслушваме се в нашите клиенти, разбираме настоящите и покриваме бъдещите им нужди, като предлагаме най-високо качество на разумна цена.

Нашите брандирани продукти, тяхното качество и постоянната ни връзка с клиентите, са средствата за създаване на дългосрочно сътрудничество, основаващо се на надеждност и взаимно доверие.

Ние действаме като ценни консултанти и нашата цел е да максимизираме ефективността на нашите клиенти / партньори.

Иновации

Иновация, за нас, означава разпознаване на настоящите и бъдещите пазарни тенденции и предоставяне на приложни решения.

Ние сме в постоянна комуникация с нашите доставчици, партньори и клиенти. По този начин успяваме да изпреварваме пазарните тенденции и да адаптираме съответно нашите продукти и услуги.

Нашият отдел за научноизследователска и развойна дейност съчетава креативното мислене с опита, и превръща във висококачествени продукти нуждите на нашите клиенти от иновации и модерни технологии.

Развиваме системно продуктовата си гама, оформяйки новото поколение прахови покрития, които ще осигурят конкурентно предимство на нашите клиенти, за години напред.

Качество и надеждност

Непрекъснатото развитие на NEOKEM, до голяма степен, се базира именно на ценностите качество и надеждност Това са две много важни ценности, които се спазват стриктно във всеки отдел на нашата компания.

Ние не жертваме качеството на нашите продукти и услуги в замяна на краткосрочни финансови печалби.

Нашите продукти и услуги отговарят на всички издадени спецификации. Където е приложимо, сертификатите гарантират пълното съответствие на продуктите по отношение на качеството. Десетилетията на оптимизация на процесите са спомогнали за установяване на строги процедури за контрол на качеството, и са довели до забележителен рекорд на повторяемост на партидите.

Естетика – Устойчовост. Един от нашите девизи е: Естетика устойчива във времето (Aesthetics built to last).
Ние подобряваме не само естетиката, но и продължителността на живота на архитектурната конструкция. Ангажирани сме за повишаването на устойчивостта и ефективността на всички нива (стареене, корозия, абразия, надраскване и други)

Последователност във високото качество. Вече над 30 години, всички наши прахови покрития се произвеждат в нашите модерни производствени съоръжения, което гарантира постоянно високо качество.

Доверие. Взаимното доверие е в основата на дълготрайните взаимоотношения, които сме изградили.

Ефективна комуникация. Отговаряме бързо и надеждно на изискванията на клиента.

Устойчивост и опазване на околната среда

Уважението към хората и тяхната околна среда е една от основните ни ценности. Нашият персонал е в крак с екологичната култура и ценности, като в ежедневието си възприема практики за опазване на околната среда. С абсолютно уважение към околната среда, ние произвеждаме прахови покрития, като оптимизираме безопасността на продуктите и тяхната екологична идентичност, без да използваме разтворители, тежки метали и други токсични суровини. Разработваме нови решения за справяне с предизвикателствата на устойчивото развитие и развиваме успешно едно устойчиво предприятие.

В резултат на това, продуктите на NEOKEM, са създадени така, че да имат значително намален отпечатък върху околната среда.

Корпоративна социална отговорност

Ние вярваме в корпоративната социална отговорност.
Това е фундаментална и непреходна ценност за нашата компания.
Предприемаме инициативи и участваме активно в събитията в нашия индустриален сектор и в нашето общество.
Подкрепяме събития в сектора чрез спонсорство и с нашето физическо или дигитално присъствие.
Подкрепяме нашия персонал и мислим за него, като за най-ценния капитал на нашата компания.
Полагаме големи грижи за нашето общество, за местната и по-широката общност.

X