Нашият персонал

Основният двигател за развитието на NEOKEM

Ние вярваме, че нашият персонал, неговият екипен дух и отговорност са основните фактори, които допринасят за устойчивия растеж и успех на нашата компания. Нашият персонал е движещата сила, на която се дължат високите резултати на NEOKEM, още от самото ѝ създаване.

Всички ние сме ангажирани да предоставяме най-добрите продукти и услуги за прахово боядисване на пазарите, които обслужваме. Нашето семейство продължава да се разраства, заедно с нашите цели и очаквания, като ангажиран с качеството международен производител на прахови и течни покрития.

X