Сертификати

Изборът на сертифициран продукт гарантира едно минимално ниво на съвместимост между спецификациите на продукта и нуждите на конкретно приложение или пазарен сектор. Сертифицираните продукти, в повечето случаи, са проектирани с подобрени характеристики и удължен живот, което води до по-добра защита и удължен живот на крайния продукт. NEOKEM е активен член на няколко организации по качеството в нашия отрасъл, като участва в съвети, комитети и работни групи, които имат за цел да осигуряват непрекъснато и цялостно подобряване на качеството.

NEOKEM прилага сертифицирани системи за управление на качеството и околната среда съгласно ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Сериите полиестерни прахови покрития за архитектурни приложения на NEOKEM са сертифицирани по Qualicoat от Европейската асоциация за алуминий. Някои продуктови серии са одобрени и в съответствие със стандартите на сертифициращата организация GSB International, а сублимационните базови покрития за декорация на дърво притежават сертификат Qualideco.

NEOKEM, също така, предлага решения, сертифицирани по Международния стандарт за качество Qualisteelcoat, свързани с двуслойни системи за прахово боядисване на стоманени повърхности в условия на различни категории корозионни среди, за архитектурни или индустриални приложения.

CertificateDescriptionPDF
Qualicoat Certificate PP101
Architectural Gloss Powder Coatings
Qualicoat Certificate PP151
Architectural Matt Powder Coatings
Qualicoat Certificate PP500
Architectural Powder Coatings with fine texture finish
Qualicoat Certificate PP600
Super Durable Architectural Powder Coatings with fine texture finish
Qualicoat Certificate PP600/PM/SB
Super Durable Sublimation Base Powders
Qualicoat Certificate PP610
Super Durable Architectural Powder Coatings with fine texture finish
Qualicoat Certificate PP622
Super Durable Architectural Gloss Powder Coatings
Qualicoat Certificate PP652
Super Durable Architectural Matt Powder Coatings
Qualicoat Certificate PP652 SB
Super Durable Matt Sublimation Base Powders
Qualicoat Certificate PR40
Sublimation Base Powders
Qualideco Certificate: Licence Number: PS-004
NEOKEM Qualideco
CertificateDescriptionPDF
GSB Certificate PP 101
Architectural Gloss Powder Coatings
GSB Certificate PP 151
Architectural Matt Powder Coatings
CertificateDescriptionPDF
QUALISTEELCOAT Certificate PE0079
Steel/ST2/Chemical Pre-Treatment/C4-H
QUALISTEELCOAT Certificate PE0080
Steel/ST2/Mechanical Pre-Treatment/C4-H
QUALISTEELCOAT Certificate PE0087
Hot Dip Galvanized Steel/HD2/Mechanical Pre-Treatment/C5-H
QUALISTEELCOAT Certificate PE0088
Hot Dip Galvanized Steel/HD3/Mechanical Pre-Treatment/C5-H
CertificateDescriptionPDF
QIB Certificate 0034
Steel/ST2/Chemical Pre-Treatment/C4-H
QIB Certificate 0035
Steel/ST2/Mechanical Pre-Treatment/C4-H
QIB Certificate 0041
Hot Dip Galvanized Steel/HD2/Mechanical Pre-Treatment/C5-H
QIB Certificate 0042
Hot Dip Galvanized Steel/HD3/Mechanical Pre-Treatment/C5-H
CertificateDescriptionPDF
Certificate DIN EN ISO 9001:2015
Quality Management System
Certificate DIN EN ISO 14001:2015
Environmental Management System
X