EPD библиотека

Произвеждаме прахови покрития с екологична идентичност.

Допринасяме за по-устойчиво бъдеще.

epd-glyph-neokem-1903

С абсолютен ангажимент към природната, NEOKEM произвежда прахови покрития, оптимизирайки безопасността на продуктите си, без да използва разтворители, тежки метали или други токсични вещества. Разработваме нови решения за справяне с предизвикателствата, свързани с устойчивостта, с цел непрекъснато намаляване на екологичния отпечатък. В същото време, признавайки необходимостта и желанието на съвременните професионалисти да избират зелени строителни материали и отговорни строителни практики, които защитават въздуха, водата и земята, ние разработихме Декларация за екологични продукти (EPD) за нашите архитектурни бои. Това дава възможност на всяка заинтересована страна във веригата на производство да оцени екологичната устойчивост на нашите продукти. По този начин допринасяме за минимизиране на вредното въздействие на строителните проекти, опазване на човешкото здраве, околната среда и инвестиране в по-устойчиво бъдеще.

EPD е сертифицирана и надеждна екологична декларация, включваща проверена и количествена информация за въздействието на продуктите върху околната среда на база жизнения цикъл, в съответствие с международните стандарти ISO 14025 и EN 15804. За да се определи екологичният отпечатък на нашите продукти, беше проведено проучване за оценка на жизнения цикъл (LCA) в пълно съответствие със стандартите ISO 14040 & 14044. LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) и BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), които са две от най-признатите схеми за сертифициране на зелени сгради, които оценяват екологичната устойчивост на строителството.

Основно изискване за получаване на допълнителни кредити за устойчивост на сградата е използването на материали, сертифицирани с декларация за екологични продукти (EPD). EPD сертификатите за нашите архитектурни и супер устойчиви прахови бои са налични в базата данни на International EPD System. Международната система EPD е международно призната програма за разработване, регистрация и публикуване на EPD за различни видове продукти и услуги.

Декларации за екологични продукти от NEOKEM.

EPD

Намерете и изтеглете декларациите за екологични продукти чрез официалния уебсайт на Международната система за EPD

Prisma & Ammos Collection Fine Texture Powders

Prisma Collection Smooth Finish Powders: 601 Meteora, 605 Atlas, 608 Aegean, 611 Maui, 703 Palmyra

Prisma Collection Smooth Finish Powders: 603 Nubia, 606 Duomo, 610 Rio

X