Certifikáty

Výběrem certifikovaného výrobku je zajištěna minimální úroveň kompatibility mezi specifikacemi výrobku a potřebami konkrétní aplikace nebo odvětví trhu. Certifikované výrobky jsou většinou navrženy s lepším výkonem a prodlouženou životností, což vede k lepší ochraně a prodloužení životnosti konečného výrobku. Společnost NEOKEM je aktivním členem v několika oborových organizacích zabývajících se kvalitou a účastní se setkání ve výborech, komisích a pracovních skupinách, jejichž cílem je zajistit neustálé celkové zlepšování kvality.

Společnost NEOKEM používá certifikované systémy řízení kvality a životního prostředí podle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Řada polyesterových práškových barev pro architektonické aplikace společnosti NEOKEM je schválena podle Qualicoat Evropskou asociací pro hliník. Některé řady výrobků jsou rovněž schváleny podle norem mezinárodní organizace GSB a sublimační základové barvy  pro dekoraci dřeva jsou opatřeny certifikátem Qualideco.

Společnost NEOKEM rovněž poskytuje řešení certifikovaná podle mezinárodní normy kvality Qualisteelcoat , týkající se dvouvrstvých práškových nátěrových systémů na ocelové povrchy, v různých kategoriích korozivního prostředí, pro architektonické nebo průmyslové aplikace.

CertificateDescriptionPDF
Qualicoat Certificate PP101
Architectural Gloss Powder Coatings
Qualicoat Certificate PP151
Architectural Matt Powder Coatings
Qualicoat Certificate PP500
Architectural Powder Coatings with fine texture finish
Qualicoat Certificate PP600
Super Durable Architectural Powder Coatings with fine texture finish
Qualicoat Certificate PP600/PM/SB
Super Durable Sublimation Base Powders
Qualicoat Certificate PP610
Super Durable Architectural Powder Coatings with fine texture finish
Qualicoat Certificate PP622
Super Durable Architectural Gloss Powder Coatings
Qualicoat Certificate PP652
Super Durable Architectural Matt Powder Coatings
Qualicoat Certificate PP652 SB
Super Durable Matt Sublimation Base Powders
Qualicoat Certificate PR40
Sublimation Base Powders
Qualideco Certificate: Licence Number: PS-004
NEOKEM Qualideco
CertificateDescriptionPDF
GSB Certificate PP 101
Architectural Gloss Powder Coatings
GSB Certificate PP 151
Architectural Matt Powder Coatings
CertificateDescriptionPDF
QUALISTEELCOAT Certificate PE0079
Steel/ST2/Chemical Pre-Treatment/C4-H
QUALISTEELCOAT Certificate PE0080
Steel/ST2/Mechanical Pre-Treatment/C4-H
QUALISTEELCOAT Certificate PE0087
Hot Dip Galvanized Steel/HD2/Mechanical Pre-Treatment/C5-H
QUALISTEELCOAT Certificate PE0088
Hot Dip Galvanized Steel/HD3/Mechanical Pre-Treatment/C5-H
CertificateDescriptionPDF
QIB Certificate 0034
Steel/ST2/Chemical Pre-Treatment/C4-H
QIB Certificate 0035
Steel/ST2/Mechanical Pre-Treatment/C4-H
QIB Certificate 0041
Hot Dip Galvanized Steel/HD2/Mechanical Pre-Treatment/C5-H
QIB Certificate 0042
Hot Dip Galvanized Steel/HD3/Mechanical Pre-Treatment/C5-H
CertificateDescriptionPDF
Certificate DIN EN ISO 9001:2015
Quality Management System
Certificate DIN EN ISO 14001:2015
Environmental Management System
X