Knihovna EPD

Vyrábíme práškové barvy s ekologickou identitou.

Přispíváme k udržitelnější budoucnosti.

epd-glyph-neokem-1903

NEOKEM vyrábí práškové barvy dle souboru měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu; optimalizující bezpečnost svých barev bez použití rozpouštědel, těžkých kovů nebo jiných toxických látek.

Vyvíjíme nová řešení s cílem neustále snižovat naši ekologickou stopu a optimalizujeme udržitelnost našich výrobků.

Naše architektonické (fasádní) práškové barvy jsou vyvinuty dle prohlášení EDP (Environmentální prohlášení o produktu), chrání vzduch, vodu a zemi. Zároveň jsme si uvědomili potřebu a požadavky architektů a designerů volit ekologické stavební materiály a odpovědné stavební postupy.

Těmito kroky přispíváme k minimalizaci dopadů škodlivosti stavebních projektů, chráníme lidské zdraví a životní prostředí, investujeme do udržitelnější budoucnosti.

EPD je certifikovaná a spolehlivá environmentální deklarace, včetně ověřených a kvantifikovaných informací o dopadu životního cyklu produktů na životní prostředí, v souladu s mezinárodními normami ISO 14025 a EN 15804.

Abychom určili “ekologickou stopu” našich produktů, byla provedena studie Life Cycle Assessment (LCA) v plném souladu s normami ISO 14040 a 14044.

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) a BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) jsou dva z nejuznávanějších systémů certifikace zelených budov, které hodnotí ekologickou udržitelnost staveb.

Použití materiálů certifikovaných Environmentálním prohlášením o produktu (EPD) je základním požadavkem pro získání dodatečných kreditů za udržitelnost budovy.

Certifikáty EPD pro naše architektonické a super durable (odolné) práškové barvy jsou k dispozici v databázi International EPD System.

International EPD System je mezinárodně uznávaný program pro vývoj, registraci a publikování EPD pro různé typy produktů a služeb.

Environmentální prohlášení o produktu od NEOKEM

EPD

Find and download the Environmental Product Declarations through the official website of The International EPD System

Prisma & Ammos Collection Fine Texture Powders

Prisma Collection Smooth Finish Powders: 601 Meteora, 605 Atlas, 608 Aegean, 611 Maui, 703 Palmyra

Prisma Collection Smooth Finish Powders: 603 Nubia, 606 Duomo, 610 Rio

X