Naše hodnoty

Společnost NEOKEM je jediným čistě průmyslovým výrobcem práškových barev v Řecku a největším výrobcem práškových barev v jihovýchodní Evropě. Od roku 1972 pokračujeme v růstu díky dodržování našich základních hodnot: loajalita k zákazníkovi, inovace, kvalita a spolehlivost, udržitelnost a společenská odpovědnost.

Důsledným dodržováním našich hodnot jsme si vytvořili dlouhodobé vztahy důvěry s našimi místními i mezinárodními zákazníky.

Věrnost zákazníkovi

Poskytujeme produkty a služby, které trvale splňují nebo překračují očekávání našich zákazníků.

Nasloucháme našim zákazníkům, chápeme jejich současné potřeby a pokrýváme jejich budoucí potřeby, přičemž nabízíme špičkovou kvalitu za rozumnou cenu.

Naše značkové výrobky, jejich kvalita a neustálá interakce se zákazníky jsou prostředkem k vytvoření dlouhodobé spolupráce založené na spolehlivosti a vzájemné důvěře.

Působíme jako hodnotní konzultanti a naším cílem je maximalizovat výkonnost našich klientů / partnerů.

Inovace

Inovace pro nás znamená rozpoznat současné a budoucí preference trhu a poskytovat aplikovaná řešení.

Neustále komunikujeme s našimi dodavateli, partnery a zákazníky. Tímto způsobem se nám daří držet krok s trendy na trhu a přizpůsobovat naše produkty a služby.

Naše oddělení výzkumu a vývoje kombinuje kreativní myšlení se zkušenostmi a proměňuje potřeby našich zákazníků v oblasti inovací a pokročilých technologií ve vysoce kvalitní výrobky.

Systematicky rozvíjíme náš sortiment výrobků a vytváříme novou generaci práškových barev, které našim zákazníkům zajistí konkurenční výhodu na dlouhá léta dopředu.

Kvalita a spolehlivost

Neustálý vývoj společnosti NEOKEM je do značné míry založen na hodnotách kvality a spolehlivosti. To jsou dvě velmi důležité hodnoty, které jsou respektovány v každém oddělení naší společnosti.

Neobětujeme kvalitu našich výrobků a služeb výměnou za krátkodobý finanční zisk.

Naše výrobky a služby splňují všechny dané specifikace. Certifikace zajišťují plnou shodu výrobku z hlediska požadované kvality. Desítky let optimalizace procesů zavedly přísné postupy kontroly kvality a vedou k pozoruhodnému výsledku shody mezi jednotlivými šaržemi.

Estetika – odolnost. Jedním z našich hesel je „Estetika, která vydrží“.
Zlepšujeme nejen estetiku, ale i životnost architektonické konstrukce. Dbáme na zvýšenou odolnost a výkonnost na všech úrovních (stárnutí, koroze, oděr, poškrábání atd.).

Konzistence vysoké kvality. Již více než 30 let jsou všechny naše práškové barvy vyráběny v našich moderních výrobních závodech, které zajišťují stálou vysokou kvalitu.

Důvěra. Vzájemná důvěra je základem dlouhodobých vztahů, které jsme si vytvořili.

Efektivní komunikace. Na požadavky zákazníků reagujeme rychle a spolehlivě.

Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Respekt k lidem a jejich prostředí je jednou z našich základních hodnot. Naši lidé jsou v souladu s environmentální kulturou a hodnotami a v každodenním životě si osvojují postupy ochrany životního prostředí. S absolutním ohledem na životní prostředí vyrábíme práškové barvy s optimalizací bezpečnosti výrobků a ekologické identity bez použití rozpouštědel, těžkých kovů a dalších toxických surovin. Vyvíjíme nová řešení pro řešení problémů udržitelnosti a úspěšně rozvíjíme udržitelné podnikání.

Výrobky NEOKEM tak mají díky své konstrukci výrazně sníženou ekologickou stopu.

Sociální odpovědnost firem

Věříme v sociální odpovědnost firem.
To je základní a nadčasová hodnota našeho podnikání.
Podnikáme iniciativy a aktivně se účastníme dění v našem oboru a společnosti.
Podporujeme oborové akce prostřednictvím sponzorství a naší fyzické nebo digitální přítomnosti.
Podporujeme naše zaměstnance a považujeme je za nejcennější kapitál našeho podniku.
Velmi se staráme o naši společnost, místní i širší komunity, ve kterých působíme.

X