Εξωστρέφεια και διαρκή αύξηση κερδοφορίας για την ΝΕΟΚΕΜ

Εξωστρέφεια και διαρκή αύξηση κερδοφορίας για την ΝΕΟΚΕΜ

Σε περισσότερες από 25 χώρες διατίθενται τα χρώματα πούδρας της επιχείρησης ΝΕΟΚΕΜ, που διευθύνεται από τον κ. Νικόλαο Βλαχάκη και η οποία την τελευταία 6ετία εμφανίζει διαρκή ανοδική πορεία (photo από την συμμετοχή της ΝΕΟΚΕΜ στην έκθεση Xenia 2019). Σύμφωνα με έρευνα της New Times τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας […]

Περισσότερα »