Καινοτομία και ποιότητα στα βιομηχανικά χρώματα για πάνω από 45 χρόνια

Στη ΝΕΟΚΕΜ παράγουµε χρώµατα υψηλής ποιότητας, βασιζόµενοι στην καινοτοµία, την τεχνολογία, τις υποδοµές, αλλά κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, που θεωρούµε το σηµαντικότερο στοιχείο επιτυχίας, καθώς ένα µεγάλο µέρος της δηµιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, απορρέει από το ανθρώπινο δυναµικό της.

Με εξειδίκευση σε χρώµατα πούδρας για βαφή αρχιτεκτονικών συστηµάτων αλουµινίου και πολλές άλλες χρήσεις και εφαρµογές, προµηθεύουµε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Από την ίδρυση µας το 1972, σκοπός µας ήταν η ανάπτυξη και παραγωγή βιοµηχανικών χρωµάτων υψηλών προδιαγραφών, που εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στους πελάτες µας.

Το 1987, καινοτοµούµε στον χώρο µας και γινόµαστε πρωτοπόροι σε ένα περιβάλλον απαιτητικό για προηγµένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Ξεκινάµε την παραγωγή χρώµατος ηλεκτροστατικής βαφής στην ελληνική αγορά, για χρήση σε αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου, σε βιοµηχανικές εφαρµογές και πολλούς άλλους τοµείς.

Το 2006, προχωράµε στην παραγωγή υπερανθεκτικών χρωµάτων πούδρας, ειδικά σχεδιασµένων να αντέχουν στην ιδιαίτερα υψηλή ένταση της ακτινοβολίας στην Ελλάδα, µε γνώµονα τις νέες τάσεις της αγοράς και κίνητρο τις προτιµήσεις των πελατών µας.

Σήµερα, τα χρώµατα πούδρας ΝΕΟΚΕΜ, αναγνωρίζονται και διανέμονται διεθνώς σε περισσότερες από 25 χώρες, µέσω των θυγατρικών µας, των εµπορικών αντιπροσώπων και των συνεργατών µας.