EPD biblioteka

Produkujemy farby proszkowe o ekologicznej tożsamości.

Przyczyniamy się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

epd-glyph-neokem-1903

Z absolutnym zaangażowaniem w ochronę środowiska naturalnego, NEOKEM produkuje farby proszkowe, optymalizując bezpieczeństwo ich kolorów bez użycia rozpuszczalników, metali ciężkich czy innych substancji toksycznych.

Opracowujemy nowe rozwiązania, aby sprostać wyzwaniom zrównoważonego rozwoju, dążąc do ciągłego zmniejszania naszego śladu ekologicznego.

Jednocześnie, uznając potrzebę i pragnienie współczesnych profesjonalistów, aby wybierać ekologiczne materiały budowlane i odpowiedzialne praktyki budowlane, które chronią powietrze, wodę i ziemię, opracowaliśmy Środowiskową Deklarację Produktu (EPD) dla naszych proszków architektonicznych.

Daje to każdej zainteresowanej stronie w łańcuchu wartości możliwość oceny zrównoważenia środowiskowego naszych produktów.

W ten sposób przyczyniamy się do minimalizacji szkodliwego wpływu projektów budowlanych, ochrony zdrowia ludzkiego, środowiska i inwestowania w bardziej zrównoważoną przyszłość.

EPD to certyfikowana i wiarygodna deklaracja środowiskowa, zawierająca zweryfikowane i skwantyfikowane informacje na temat wpływu produktów na środowisko w cyklu życia, zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 14025 i EN 15804.

Aby określić wpływ naszych produktów na środowisko, przeprowadzono badanie oceny cyklu życia (LCA) w pełnej zgodności z normami ISO 14040 i 14044.

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) i BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) to dwa z najbardziej uznanych systemów certyfikacji budynków ekologicznych, które oceniają zrównoważenie środowiskowe konstrukcji.

Podstawowym wymogiem uzyskania dodatkowych punktów na rzecz zrównoważonego rozwoju budynku jest użycie materiałów posiadających certyfikat Środowiskowej Deklaracji Produktu (EPD).

Certyfikaty EPD dla naszych architektonicznych i supertrwałych kolorów proszkowych są dostępne w bazie danych International EPD System. International EPD System to uznawany na całym świecie program do opracowywania, rejestracji i publikacji EPD dla różnych rodzajów produktów i usług.

Deklaracje środowiskowe produktu firmy NEOKEM.

EPD

Znajdź i pobierz Deklaracje Środowiskowe Produktu z oficjalnej strony internetowej The International EPD System

Prisma & Ammos Collection Fine Texture Powders

Prisma Collection Smooth Finish Powders: 601 Meteora, 605 Atlas, 608 Aegean, 611 Maui, 703 Palmyra

Prisma Collection Smooth Finish Powders: 603 Nubia, 606 Duomo, 610 Rio

X