Nasi pracownicy

Kluczowy czynnik napędzający rozwój NEOKEM

Wierzymy, że nasi pracownicy, ich duch zespołowy i odpowiedzialność są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do trwałego rozwoju i sukcesu naszej firmy. Nasi pracownicy napędzają wysokie wyniki firmy NEOKEM od momentu jej powstania.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w dostarczanie najlepszych produktów i usług w zakresie malowania proszkowego na obsługiwanych przez nas rynkach. Nasza rodzina nieustannie powiększa się wraz z rozwojem naszych celów i oczekiwań. Jesteśmy międzynarodowym producentem farb proszkowych i płynnych skupiającym się na jakości.

X