Nasze wartości

NEOKEM jest jedynym producentem wyspecjalizowanym w dziedzinie farb proszkowych w Grecji i największym producentem farb proszkowych w Europie Południowo-Wschodniej. Od 1972 roku stale się rozwijamy, przestrzegając naszych podstawowych wartości: lojalności wobec klienta, innowacyjności, jakości i niezawodności, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Konsekwentnie przestrzegając naszych wartości, stworzyliśmy długoterminowe relacje oparte na zaufaniu z naszymi lokalnymi i międzynarodowymi klientami.

Lojalność wobec klienta

Dostarczamy produkty i usługi, które nieustannie spełniają lub przewyższają oczekiwania naszych klientów.

Słuchamy naszych klientów, rozumiemy ich obecne i zaspokajamy ich przyszłe potrzeby, oferując najwyższą jakość w rozsądnej cenie.

Nasze markowe produkty, ich jakość, a także nieustanna interakcja z naszymi klientami są sposobem na budowanie długofalowej współpracy opartej na niezawodności i wzajemnym zaufaniu.

Działamy jako wartościowi doradcy, a naszym celem jest maksymalizacja wyników naszych klientów/partnerów.

Innowacje

Innowacje to dla nas rozpoznawanie obecnych i przyszłych preferencji rynkowych oraz oferowanie stosowanych rozwiązań.

Stale komunikujemy się z naszymi dostawcami, partnerami i klientami. W ten sposób udaje nam się wyprzedzać trendy rynkowe i odpowiednio dostosowywać nasze produkty i usługi.

Nasz dział badań i rozwoju łączy kreatywne myślenie z doświadczeniem i przekuwa potrzeby naszych klientów w zakresie innowacji i zaawansowanych technologii w produkty wysokiej jakości.

Systematycznie rozwijamy nasz asortyment, kształtując nową generację farb proszkowych, które zapewnią naszym klientom przewagę konkurencyjną na długie lata.

Jakość i niezawodność

Ciągły rozwój NEOKEM opiera się w dużej mierze na jakości i niezawodności. To dwie bardzo ważne wartości, które przestrzegamy w każdym dziale naszej firmy.

Nie poświęcamy jakości naszych produktów i usług na rzecz krótkoterminowych zysków finansowych.

Nasze produkty i usługi są zgodne ze wszystkimi podawanymi specyfikacjami. W stosownych przypadkach certyfikaty potwierdzają pełną zgodność produktu pod względem jakości. Dekady optymalizacji procesów pozwoliły rozwinąć surowe procedury kontroli jakości i zaowocowały niezwykłymi osiągnięciami w zakresie spójności między poszczególnymi partiami.

Estetyka – Trwałość. Jednym z naszych haseł jest „Estetyka stworzona by trwać”.
Nie tylko poprawiamy estetykę, ale także żywotność konstrukcji architektonicznych. Dążymy do podniesienia trwałości i parametrów użytkowych na wszystkich poziomach (starzenie, korozja, ścieranie, zarysowania itp.)

Stale wysoka jakość. Od ponad 30 lat wszystkie nasze farby proszkowe są produkowane w naszych nowoczesnych zakładach produkcyjnych, co zapewnia stałą wysoką jakość.

Zaufanie. Wzajemne zaufanie jest podstawą wypracowanych przez nas długofalowych relacji.

Skuteczna komunikacja. Szybko i rzetelnie odpowiadamy na zapytania od klientów.

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Szacunek dla ludzi i ich środowiska jest jedną z naszych podstawowych wartości. Nasi pracownicy postępują zgodnie z kulturą i wartościami związanymi z ochroną środowiska, stosując praktyki ochrony środowiska w swoim codziennym życiu. Farby proszkowe produkujemy z bezwzględnym poszanowaniem środowiska, optymalizując bezpieczeństwo produktów i tożsamość ekologiczną, bez użycia rozpuszczalników, metali ciężkich i innych toksycznych surowców. Opracowujemy nowe rozwiązania, aby sprostać wyzwaniom zrównoważonego rozwoju i skutecznie rozwijać zrównoważony biznes.

W efekcie produkty NEOKEM z założenia mają znacznie mniejszy wpływ na środowisko.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wierzymy w społeczną odpowiedzialność biznesu.
To fundamentalna i ponadczasowa wartość naszej działalności.
Podejmujemy inicjatywy i aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach naszej branży i naszego społeczeństwa.
Wspieramy wydarzenia branżowe poprzez sponsoring oraz naszą obecność fizyczną lub cyfrową.
Wspieramy naszych pracowników i myślimy o nich jako o najcenniejszym kapitale naszego biznesu.
Dbamy o nasze społeczeństwo, lokalne i ponadlokalne społeczności, w których działamy.

X