Η συστηµατική διεθνής δραστηριότητα και οι εξαγωγές ήταν πάντοτε για εµάς ένα σηµαντικό κοµµάτι της στρατηγικής µας. Η εταιρεία µας βραβεύτηκε για την εξαγωγική της δραστηριότητα, στην κατηγορία Top Industrial Company, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Greek Exports Awards. Για περισσότερα από 20 χρόνια, αναπτύσσουµε δυναµική διεθνή δραστηριότητα, σε περισσότερες από 25 χώρες, µεταξύ των οποίων η Γερµανία, οι Βαλτικές χώρες, οι χώρες της Ν.Α. Μεσογείου και τα Βαλκάνια, ενώ µία από τις κύριες αγορές µας αποτελεί η Ρωσία.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
Αγ. Γεωργίου 95, 194 41 Κορωπί Αττικής, Τ.Θ. 143
Τηλ: 210 6626860
Fax: 210 6625305
E-mail: info@neokem.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ:
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 48Β Α9, 570 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310773799
Fax: 2310773699
E-mail: thessaloniki@neokem.gr

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

NEOKEM GERMANY GmbH
Frankenstrasse 31-33
71543 Wüstenrot-Neuhütten
Deutschland
Tel.: +49 79459436951
Fax:  07945 3070011
E-mail: office@neokem.de
Contact person:
Stefan Moritz (South Germany)
Michaela Alfort (North West Germany)

S.C NEOKEM ROMANIA SRL
Str. Dumbravei nr. 1., Oras Bragadiru ,
Judet  Ilfov, P.C. 077025, Romania
Tel.: +4021 448 07 92
Fax: +4021 448 07 93
E-mail: office@neokem.ro
Contact person: Mr. Marius Ursache

LLC NEOKEM UKRAINE
5-v, Orositelnaya str., 02099, Kyiv,
Ukraine
Tel.: +38044 5012600
Fax: +38044 5012606, +38044 5660106
E-mail: office@neokem.com.ua
Contact person: Mr. Chumerin Maxim

NEOKEM BULGARIA EOOD
15, Kremikovsko shosse blvd,
Vrazhdebna, 1839 Sofia
Tel : +359 2 840 6990
E-mail: office@neokem.bg
Contact person: Mr. Marian Kirilov

NEOKEM POLSKA sp. z o.o.,
Leszno St. 8 nr. lok.1, 01-192 Warsaw
Tel.: +48533018082
E-mail: marcin_ziolkowski@neokem.pl
Contact person: Mr. Marcin Ziolkowski

NEOKEM ČESKA REPUBLIKA S.R.O.
Husitská 107/3
130 00  Praha 3
M:  +420777359082
e: roman_drapela@neokem.cz
Contact person: Roman Drápela, Ing.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

GAMMA COLOR  Ltd
38-2, Krasnobogatyrskaya str.
Moscow 107564, Russia
Tel./Fax:  +7 495 215 04 54  
E-mail:  mail@gammacolor.ru
Site: www.gammacolor.ru

NEOTEK SYSTEMS DOOEL
Str. Goce Delcev No 58,
2400 Strumica, Fyrom
Tel./Fax: +389 34 55 22 33
E-mail: info@neotek.mk
Site: www.neotek.mk
Contact person: Mr.Slobodan Mitrov 

“NEON" sh.a.
Rruga “XHANFISE KEKO" Nd. 168 H.1
PC 1005, Tirane, Albania
E-mail: info@neon.al
Site: www.neon.al

UAB Litnobiles
LT-11101 A.Kojelavičiaus g.17
Vilnius, Lietuva
Tel:   +370 5 2461587
Fax:  +370 5 2685991
E-mail: info@antikorozija.lt
Site: www.antikorozija.lt

UNICOL CHEMICALS LTD
10 P. Demetrakopoulos Str.
Nicosia, P.O.BOX 25606, Cyprus
Tel.: 0035722663316
Fax: 0035722667059
E-mail: ioannis@unicolltd.com
Contact person: Mr. Ioannis Charalambous

VIMATRADE
Bullevar M. Purina 10G,
110702N Beograd, Servia
Tel./Fax: +38 111 311 6404

‘’ANTICOR’’ d.o.o. Sarajevo
UI. Muhameda ef. Pandze 411, Velesici
Mob: 061 103 075
Fax:  033 653 704
Radnja: 061 367 014
Radnja: 062 532 118
E-mail: anemin@bih.net.ba
Contact person: Celik T. Suvad

North Europe Powder AB
Repslagarevägen 4
331 53 Värnamo, Sweden
Tel.: +46(0)72 570 8410
E-mail: ivan@northeuropepowder.se
Contact person: Ivan Landin